default-nl.asp?lg=2

Mijnecosysteem was een op kinderen gerecht educatief spel dat tot doel had om kinderen aan te sporen en te leren verstandig om te gaan met het mileu.

De kinderen kregen diverse taken die ze zo mileuvriendelijk moesten uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het sorteren van afval, mileubewust omspringen met water of bijvoorbeeld gebruik maken van compostering.

Meer informatie over energiezuinig leven kan je vinden op energiekiezen.be